ტოპმენეჯმენტი - ბიზნესის მართვის ევროპული სტანდარტი, როცა წარმატება გინდა

ტოპმენეჯერის პიროვნული განვითარება _CEO MINDSET- როგორ მუშაობს ტვინი - Mind Work
- შთაგონების ხელოვნება - Inspiration 
- მოტივაციის ხელოვნება - Motivation 
- შედეგების შექმნის ხელოვნება - Transformation
- პიროვნული პოტენციალის გახსნის უნარი - Open Potential Beyoned 
- მეტა მოტივაცია - მისია როგორც დიადი იდეა- Misiion as part of heart
- ადამიანების ერთ გუნდად გაერთიანების ხელოვნება -Connect People as ONE
- ორგანიზაციული "კონსტიტუცია" - Rules That Rules - Rule People By Rules
- კონკურენტული უპირატესობის ჩამოყალიბება - Bastion
- ავტორიტეტის მართვა - Self Branding 
- პირადი და ორგანიზაციული ხედვის ჩამოყალიბება -Self Vision & Company Vision
- ემოციური ინტელექტი - EQ
- სტრესის მართვა და პროდუქტიულობა - Stress managment 
- დროის მართვა - Time Response Managment 
- მეტა კომუნიკაცია - ზეგავლენის მთავარი ინსტრუმენტი- Language Beyond Words
- სტრატეგიული მოლაპარაკებების ხელოვნება- Nego Power 
- კრიზისების მართვა - Crisis managment 
- პირადი პიროვნული განვითარების გეგმა - Self Development Plan

გამოხმაურებები