ტოპმენეჯმენტი - ბიზნესის მართვის ევროპული სტანდარტი, როცა წარმატება გინდა

"ტოპმენეჯმენტის სრული კურსი CEO პროგრამა"

ტოპმენეჯმენტის CEO პროგრამა განკუთვნილია: კომპანიის დამფუძნებლებისთვის,დირექტორებისთვის,დეპარტამენტის ხელმძღვანელებისთვის - 4 მოდული ერთ კურსში ! 

პროგრამის სრული დეტალური აღწერა:

ფინანსები არაფინანსისტი ტოპ მენეჯერებისთვის: 

✅ხარჯების დიფერენციაცია-Cost Types & Differentiation.

✅თვითღირებულება.- Cost Price

✅მარჟა და ფასნამატი- Margin & Mark-up

✅ნულოვანი მოგების ანალიზი-Break Even

✅მოგება ზარალის ანგარიშგება- Profit & loss St.

✅ფულადი სახსრების მოძრაობა-Cash Flow.

✅ბალანსი-Balance Sheet.

✅გადახდის უნარიანობა -SOLVENCY I-II-II

✅ლიკვიდურობა - Quick ratio,Current Ratio.

✅ გუდვილი- Non-tangible assets

✅ფინანსური კოეფიციენტები-ROI,ROE,IRR.

✅გაყიდვების ანალიზი-Sales Analyze.

მარკეტინგისა და გაყიდვების სტრატეგიული ანალიზი და მართვა:

✅ ეშრიჯის მისიის განაცხადი/ Ashridge Misiion Model

✅ პესტელ ანალიზი _ PESTEL analyze

✅ ინდუსტრიის ანალიზი_ Porter  Industrial forces - ბაზრის ანალიზი _ Market Potential

✅ მიზნობრივი მომხმარებლის სტრატეგიული ანალიზი-Target Customer.

✅ კონკურენციის ეფექტური სტრატეგიები-Competition Strategies.

✅ ბაზრის სტრატეგიები- Target market strategies.

✅ ბრენდინგის სტრატეგია - Branding

✅ მარკეტინგული მიქსი -Marketing mix 
კომუნიკაციებისა დ

✅ გაყიდვების სტრატეგიული ანალიზის სქემა - Strategy Analyze Benchmark.

✅ ციფრული მარკეტინგი _ DIGITAL Marketing

✅ გაყიდვების მარკეტინგული გეგმა

ლიდერობა და მართვა : 

✅ მართვის მოდელი

✅ ბიზნეს მოდელირება

✅ დელეგირება - სუბორდინაცია.

✅ თანამშრომელთა ხარისხობრივი და რაოდენობრივი შეფასების სისტემები.

✅ გუნდები და მისი სახეობები.

✅ ტექნოლოგიები მართვაში.

✅ HR - ადამიანური რესურსების მართვა.

✅ ტოპმენეჯერის პიროვნული განვითარება.

პროექტების მართვა:

✅ პროექტის დაგეგმარება

✅ პროექტის ტაქტიკა და სტრატეგია

✅ პროექტის კონტროლი

✅ პროექტის რესურსების ეფექტური მართვა

✅ პროექტის მართვის მხარდამჭერი პროგრამები

✅ პროექტის მოქმედების გეგმა

✅ პროექტის ბიუჯეტირება

მენტორები: ტოპ ბრენდების მარკეტინგისა და კომერციის დამფუძნებლები და ხელმძღვანელები.

  • დასაწყისი: 18 ივნისი , 2020 წელი. ხანგრძლივობა : 5 კვირა (16 შეხვედრა) 
  • დღეები: სამშაბათი,ხუთშაბათი,პარასკევი- 19:00-22:00 საათი
  • დეტალებისთვის  - გაიარეთ რეგისტრაცია 
  •