ტოპმენეჯმენტი - ბიზნესის მართვის ევროპული სტანდარტი, როცა წარმატება გინდა

#ტოპმენეჯმენტი- "პროექტების მართვა"

განკუთვნილია: კომპანიის დამფუძნებლებისთვის,დირექტორებისთვის,დეპარტამენტის ხელმძღვანელებისთვის.

  • პროექტის მისია და ხედვა,როლი-რაოდენობრივ ხარისხობრივი.
  • პროექტის სტრატეგიული გეპი და გაზომვადობა-საოპერაციო ზონა.
  • სტრატეგიული და ტაქტიკური პროექტები.
  • პროექტის მონაწილეები. პროექტის პრიორიტეტები.
  • რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ და რა დაგვჭირდება ამისთვის? პროექტში მონაწილე გუნდები და მათი მართვა.
  • პროექტის რესურსების ეფექტური მართვა, კონტროლი.
  • პროექტის ბიუჯეტირება.
  • პროექტის მოქმედების გეგმა-Action plan.
  • პროქტის მართვის მხარდამჭერი პროგრამები-MS Microsoft project management


- კორპორატიული მომხმარებლებისთვის მოქმედებს ფასდაკლებები.

ტრენინგ-კურსის ხანგრძლივობა:


-რეგისრტაცია: გადადით ბმულზე.

  • კურსის დასრულების შემდგომ გაიცემა ცოდნის დონის დამადასტურებელი ბიზნეს სკოლის დიპლომი.