ტოპმენეჯმენტი - ბიზნესის მართვის ევროპული სტანდარტი, როცა წარმატება გინდა

#ტოპმენეჯმენტი "დისტრიბუციის მართვა"

განკუთვნილია: კომპანიის დამფუძნებლებისთვის,დირექტორებისთვის,დეპარტამენტის ხელმძღვანელებისთვის.

დისტრიბუციის კურსი სრულად მოიცავს:
დისტრიბუციის მარკეტინგს.
დისტრიბუციის სტრატეგიულ მართვას.
დისტრიბუციის გაყიდვებს და მოლაპარაკებებს.
დისტრიბუციის ფინანსებს.
დისტრიბუციის პროექტების მართვას.

ვისთვისაა განკუთვნილი კურსი:
დისტრიბუციაში მომუშავე:
გაყიდვების მენეჯერებისთვის.
Key Account-მენეჯერებისთვის.
მარკეტინგის მენეჯერებისთვის.
ბრენდ მენეჯერებისთვის.
კატეგორი მენეჯერებისთვის.
კომერციული მენეჯერებისთვის.
კომერციული დირექტორებისთვის.
მათთვის ვისაც სურს რომ დაწინაურდეს შესაბამის პოზიციებზე.

პროგრამის ხანგრძლივობა: 36 საათი (თვე ნახევარი)
ფასი: 990 ლარი (დისტრიბუციის ასოციაციის წევრ კომპანიებზე მოქმედებს ექსკლუზიური კორპორატიული ფასდაკლება.)

ტრენინგის აღწერა:
დისტრიბუციის მარკეტინგული სტრატეგია:
დისტრიბუციის მარკეტინგული გეგმარება.
დისტრიბუცია:გარე ფაქტორების ანალიზი.
მომხმარებლის ქცევა.
დისტრიბუციის შიდა ფაქტორების ანალიზი.
დისტრიბუციის სტრატეგიული ანალიზი.
დისტრიბუციის მარკეტინგული სტრატეგიები.
დისტრიბუცია:
მომხმარებლის სეგმენტაცია.
პოზიციონირება.
თარგეთირება.
დისტრიბუციის ასორტიმენტის სტრატეგია.
დისტრიბუციის საფასო სტრატეგია.
დისტრიბუციის მოცვის სტრატეგია.
დისტრიბუციის ინტეგრირებული კომუნიკაციები.
დისტრიბუციის გაყიდვებთან დაკავშირებული პერსონალის მართვა.
დისტრიბუციის გაყიდვებთან დაკავშირებული პროცედურები.
დისტრიბუციის შესყიდვები მომწოდებელთა არხი.

გამოხმაურებები