ტოპმენეჯმენტი - ბიზნესის მართვის ევროპული სტანდარტი, როცა წარმატება გინდა

#ტოპ-მენეჯმენტი "სტრატეგიული მოლაპარაკებების ხელოვნება"

განკუთვნილია: დამფუძნელბებისთვის,დირექტორებისთვის,დეპარტამენტის ხელმძღვანელებისთვის.გაყიდვების წარმომადგენელბისთვის.

 • გონებისა და გულის გასაღები - Key To Mind & Heart
 • კომუნიკაციის მოდელი - AIDA Model
 • მოლაპარაკების სტრატეგია- Negotiation Strategy
 • სხეულის ენა - ზეგავლენა - Body language influance
 • ემოცია - ზეგავლენა - Emotion Influance
 • შინაარსი- ზეგავლენა - Content Influance
 • ნეირო კომუნიკაცია "ნათქვამის მიღმა"- Beond The Words
 • მოლაპარაკების 7 საფეხური- Cycle of Aggreement:
 • ინტრო "ოქროს 10 წამი" - intro Golden 10 secs.
 • გახსნა- Open The Doors.
 • იდენტიფიკაცია- Identify links
 • რაპორტი - Rapport The links
 • ეფექტური პრეზენტაცია - Effective Presentation
 • მოლაპარაკების დახურვა -  Close the Deal
 • "უარის" გადალახვა- Overcome "NO"