ტოპმენეჯმენტი - ბიზნესის მართვის ევროპული სტანდარტი, როცა წარმატება გინდა

ეკატერინე ბაბუნაშვილი

სერტიფიცირებული ქოუჩი და ბიზნეს ტრენერი (Erickson International, ICBT, ICP Centre), DISC-ის ლიცენზირებული სპეციალისტი, სპიკერი.
 
მუშაობდა ყაზახეთში: მიწვეული ქოუჩი სატელევიზიო პროექტში “Преображение”, მიწვეული სპიკერი “World Game Conference with Marylin Atkinson”, “Деловая Площадка”. ტრენერი: GIPA, Headvice, ფორტუნა აკადემია, Right Now Development (ყაზახეთი), Selfmade (ყაზახეთი). ემოციური ინტელექტის განვითარების სპეციალისტი, მართვითი ქოუჩი, პიროვნული განვითარების ქოუჩი, ადამიანური რესურსების განვითარების სპეციალისტი DISC-ის ტიპოლოგიის განხრით. საავტორო ტრენინგები: პიროვნული ეფექტურობის პრაქტიკუმი, მართვითი ქოუჩინგი, მოლაპარაკების ხელოვნება, ემოციური ინტელექტი ლიდერობაში