ტოპმენეჯმენტი - ბიზნესის მართვის ევროპული სტანდარტი, როცა წარმატება გინდა

გიორგი კალატოზიშვილი

+ 15 წელი პრაქტიკული გამოცდილება PR _მენეჯმენტში  და +  20 წელი გამოცდილება მედიაში, ჩატარებული აქვს 100-ზე მეტი პროფესიული ტრენინგი.


სტრატეგიული კომუნიკაციების სპეციალისტი, ქოუჩი, ტრენერი.