ტოპმენეჯმენტი - ბიზნესის მართვის ევროპული სტანდარტი, როცა წარმატება გინდა

ნინო ჯინჯოლავა

  • ევროპის მარკეტინგის კონფედერაციის აკრედიტაცია მარკეტინგის მენეჯმენტში
  • ნიდერლანდების მარკეტინგის ინსტიტუტი.
ძირითადი მიღწევები:
  • 2010-2012 წელი მარკეტინგისა და მედია კომუნიკაციის არხების მენეჯერი - ემესჯი სარეკლამო სააგენტო - გაა ჰოლდინგი.
  • 2012-2013 წელი მარკეტინგის მენეჯერი - არქი ჯგუფი.
  • 2013-2014 წელი მარკეტინგის მენეჯერი - აისიარი საერთაშორისო კორპორაცია.
  • 2014-2015 წელი კვლევითი პროექტების მენეჯერი სტარტი - ბიზნეს გადაწყვეტილებები.
  • 2016 წელი ფრეგო - ნავთობკომპანია ( მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება და იმპლემენტაციაში ხელშეწყობა).
  • 2016 წელი გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია.

კვალიფიკაცია:
  • ევროპის საკვალიფიკაციო სტანდარტების- 6 დონე-EQF.