მენეჯმენტი
მუშაობ მენეჯერულ პოზიციაზე ან გინდა რომ გახდე წარმატებული მენეჯერი? გსურს შეიძინო ბიზნესის მართვის სრული კომპეტენცია ? კურსი მოიცავს ლიდერშიპს, მენეჯმენტს, მარკეტინგს, გაყიდვებს, ფინანსებს, კომერციას და პროექტების მართვას.

- რეგისრტაცია: გადადით ბმულზე

- დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: 577 34 72 72

იხილეთ სრული აღწერა:

ლიდერობა და ადამიანური რესურსების მართვა.
 • დაქირავების პროცესი-მართვის მეთოდები-მართვის სტილი.
 • დელეგირება და სუბორდინაცია.
 • შესრულებული საქმის შეფასების სისტემები.
 • თანამშრომელთა განვითარება.
 • მოკლე და გრძელ ვადიანი მიზნების ჩამოყალიბება.
 • ტექნოლოგია მართვაში.
 • გუნდი და მისი სახეობები-პროდუქტიულობა.

მარკეტინგის მენეჯმენტი
 • ბაზრის ანალიზი და კვლევა
 • გარემო ფაქტორების ანალიზი-PESTL.
 • კონკურენცია-კონკურენტული უპირატესობის განვითარება.
 • მისია/ხედვა/ფასეულობები/სტანდარტები..
 • მარკეტინგის და გაყიდვების სტრატეგია.
 • სეგმენტირება,პოზიციონირება,თარგეთირება.
 • სტრატეგიული ანალიზი
 • მარკეტინგული მიქსის სტრატეგია
 • ბრენდინგი.
 • ინტეგრირებული კომუნიკაციების სტრატეგია.
 • გაყიდვებთან დაკავშირებული პერსონალის მართვა.
 • გაყიდვებთან დაკავშირებული პროცედურები.
 • შესყიდვები-მომწოდებელთა არხი.

ფინანსების მენეჯმენტი

 • ხარჯების დიფერენციაცია-თვითღირებულება
 • მარჟა,ფასნამატი-ნულოვანი მოგება
 • მოგება ზარალის ანგარიშგება-ბალანსი.
 • ფულადი სახსრების მოძრაობა.
 • გაყიდვების ანალიზი-სტატისტიკა.

პროექტების მენეჯმენტი

 • პროექტის მისია და ხედვა,როლი-რაოდენობრივ ხარისხობრივი.
 • პროექტის სტრატეგიული გეპი და გაზომვადობა-საოპერაციო ზონა.
 • სტრატეგიული და ტაქტიკური პროექტები.
 • პროექტის მონაწილეები. პროექტის პრიორიტეტები.
 • რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ და რა დაგვჭირდება ამისთვის? პროექტში მონაწილე გუნდები და მათი მართვა.
 • პროექტის რესურსების ეფექტური მართვა, კონტროლი.
 • პროექტის ბიუჯეტირება.
 • პროექტის მოქმედების გეგმა-Action plan.
 • პროქტის მართვის მხარდამჭერი პროგრამები-MS Microsoft project management

- ტრენინგის სრული ღირებულება 990 ლარი.
- კორპორატიული მომხმარებლებისთვის მოქმედებს ფასდაკლებები.

ტრენინგ-კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე და 10 დღე; 30 საათი.


-რეგისრტაცია: გადადით ბმულზე.
 • კურსის დასრულების შემდგომ გაიცემა ცოდნის დონის დამადასტურებელი ბიზნეს სკოლის დიპლომი.