მოლაპარაკებების ხელოვნება
კურსი განკუთვნილია კომერციაში,გაყიდვებში და მარკეტინგში მომუშავე მენეჯერებისთვის!
  • არავერბალური კომუნიკაცია.
  • რაპორტი.
  • შეხვედრების ორგანიზება.
  • მოლაპარაკების 6 საფეხური.