#ტოპ-მენეჯმენტი "სტრატეგიული მოლაპარაკებების ხელოვნება"

სტრატეგიული მოლაპრაკებების ხელოვნება ტოპ-მენეჯერებისთვის ვრცლად>

განკუთვნილია: დამფუძნელბებისთვის,დირექტორებისთვის,დეპარტამენტის ხელმძღვანელებისთვის.

  • არავერბალური კომუნიკაცია.
  • რაპორტი.
  • შეხვედრების ორგანიზება.
  • მოლაპარაკების 6 საფეხური.