ფინანსები მენეჯერებისთვის
ფინანსური მენეჯმენტი ერთერთი უმთავრესი კომპეტენციაა რომელსაც უნდა ფლობდეს კომერციულ საქმიანობაში მომუშავე ნებისმიერი მენეჯერი. კურსი საშუალებას მოგცემთ პრაქტიკულად შეიძინოდ ფინანსური მენეჯმენტის უნარჩვევები,კურსი განკუთვნილია,მარკეტოლოგებისთვის,გაყიდვების მენეჯერებისთვის,კომერციული მენეჯერებისთვის,ბიზნესის მფლობელებისთვის.
  • ხარჯების დიფერენციაცია
  • თვითღირებულება
  • მარჟა და ფასნამატი
  • ნულოვანი მოგება
  • მოგება ზარალის ანგარიშგება.
  • ფულადი სახსრების მოძრაობა.
  • ბალანსი.
  • კომპანიის შეფასება.
  • გაყიდვების ანალიზი.
  • სტატისტიკა.