ლიდერშიფი და ადამიანური რესურსების მართვა

სახელი, გვარი *
ტელეფონის ნომერი*
საიდან გაიგეთ ტრენინგის შესახებ?*
ელ-ფოსტა