ტოპმენეჯმენტი - ბიზნესის მართვის ევროპული სტანდარტი, როცა წარმატება გინდა

მზეონა კვიკვინია - მეგადეველოპმენტი, დამფუძნებელი, იურისტი

რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა?
მზეონა კვიკვინია - მეგადეველოპმენტი, დამფუძნებელი, იურისტი

„ის მოლოდინები, რაც პროგრამაზე დარეგისტრირების დროს მქონდა, გამიმართლდა. ამომწურავი და სასარგებლო ინფორმაცია მივიღე. ჩემთვის ფინანსების ნაწილი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო იყო, რომელსაც პრაქტიკაში გამოვიყენებ. ბიზნესის განვითარებისთვის, ამ კურსის გავლა ძალიან მნიშვნელოვანია“

"ტოპ მენეჯმენტის სრული კურსი CEO პროგრამა" - 4 მოდული ერთ პროგრამაში
01.09.2020