ტოპმენეჯმენტი - ბიზნესის მართვის ევროპული სტანდარტი, როცა წარმატება გინდა

" ჩირიფრუტი"-ის წარმომადგენელი გიგა ჩარაშვილი

“ჩირიფრუტის“ წარმომადგენელი ხელმძღვანელი, ბატონი გიგა ჩარაშვილი: “ „ევროპის ბიზნეს სკოლაში“ გავიარე პროფესიული კურსი თემებზე: მენეჯმენტი, ემოციური ინტელექტი, პროექტების მართვა. აქედან ყველაზე მეტად მომეწონა მენეჯმენტი და მენეჯმენტთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც უშუალოდ არის კავშირში ჩემს პროფესიასთან და თანამდებობასთან. აღნიშნული კურსები მეტად პრაქტიკული და პროდუქტიული იყო ჩემთვის. კურსებზე მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას კი უკვე წარმატებით ვიყენებ ჩემს საქმიანობაში.“
02.05.2018