თანამშრომელთა განვითარება:

კატეგორია - ბიზნეს კონსულტაცია
თანამშრომლეთა კომპეტენციების ანალიზი და მათი კომპეტენციის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება თანამდებობების მიხედვით.
თანამშრომლეთა კომპეტენციების განსაზღვრა.
თანამშრომლეთა განვითარების გეგმის შემუშავება.
კომბინირებული ტრენინგების შემუშავება.

 

22.03.2017