მარკეტინგული და ბიზნეს გეგმის შემუშავება

კატეგორია - ბიზნეს კონსულტაცია
მარკეტინგული და ბიზნეს გეგმის შემუშავება ევროპული სტანდარტებით.
  • მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება.
  • ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბება.
  • ფინანსური მოდელინგი.
  • მარკეტინგული აუდიტი.
22.03.2017