კომპანიის ფინანსური მოდელირება

  • ასორტიმენტის მარჟინალობის განსაზღვრა კატეგორიების მიხედვით
  • მოგება ზარალის ფინანსური მოდელირება
  • 1/2/3 წლიანი ფინანსური სტრატეგია
22.03.2017