ტოპმენეჯმენტი - ბიზნესის მართვის ევროპული სტანდარტი, როცა წარმატება გინდა

ჩვენ შესახებ

ევროპის ბიზნეს სკოლის მისიაა: ევროპული ბიზნეს მმართველობითი სტანდარტების ინტეგრაცია საქართველოში, ევროკავშირის  ( EQF ) საკვალიფიკაციო სტანდარტების მიხედვით.

  • ჩვენი ხედვაა : 2023 წლის ბოლომდე 50 000 მენეჯერის გადამზადება, მარკეტინგისა და გაყიდვების,კომერციის ევროპული სტანდარტის საკვალიფიკაციო CEO -პროგრამებით.
  • უკვე რამოდენიმე ათასმა ადამიანმა მიიღო ჩვენს სემინარებში,ტრენინგებში მონაწილეობა და რამოდენიმე ასეულმა წამყვანმა კომპანიამ გადაამზადა ჩვენთან, მათი მენეჯერები ევროპული სტანდარტებით მმართველობით კომპეტენციებში.
  • რაოდენობრივი და ხარისხობრივი კვლევების შედეგად დამსწრეების კმაყოფილება სცდება 96%-ს, 10 ბალიანი სისტემით საშუალო შეფასება 9,5
  • სწავლების მეთოდოლოგია: KSA ცოდნის,უნარების და მენეჯერული დამოკიდებულებების პარარელური განვითარება.
  • ფასეულობები: მხარდაჭერა, პრაქტიკა, პროგრესი, შთაგონება, მოტივაცია, ტრანსფომრაცია.
  • უნდა მოგვმართოთ ჩვენ, როცა,შედეგები და წარმატება გინდათ!