რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა? ✅

📍 “ბევრი თვალსაზრისით საინტერესო პროგრამაა, რომელსაც ვურჩევე მენეჯერებს უკეთესი გადაწყვეტილებების მიღებისთვის, დაგეგმარებისთვის, მართვისთვის”

„იესბის პროგრამამ ჩემი მოლოდინები გაამართლა. ძალიან საინტერესო მოდულები იყო, პრაქტიკულიც, გამოსადეგიც. პროგრამას ჩემს შვილთან ერთად ვესწრებოდი და ჩემთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, – პროგრამა მისთვის იყო პროდუქტიული და საინტერესო. ბევრი საინტერესო სიახლე მოვისმინეთ და საერთო ჯამში, პროგრამამ კარგი შედეგი მომცა. ლიდერებისთვის საჭიროა მსგავსი კურსების არსებობა, აუცილებელიც არის, იმას რასაც ჩვენ ინტუიციით ვხვდებით, ყველაფერს გიმყარებს ის თეორიული ცოდნა, რომელიც უკვე დაზუსტებული და გამოცდილია.

ბევრი თვალსაზრისით საინტერესო პროგრამაა, რომელსაც ვურჩევე მენეჯერებს უკეთესი გადაწყვეტილებების მიღებისთვის, დაგეგმარებისთვის, მართვისთვის“.

გიორგი ქოჩიაშვილი – სტომატოლოგიური კლინიკების ქსელი დენსი, დამფუძნებელი